Уважаеми посетители!

Добре дошли на нашата страница!

Дружеството е инженерингова компания и работи в областта на отоплението и климатизацията от 1994 година.

Основната ни дейност включва пълен инженеринг, консултиране, проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на енергоспестяващи и екологични системи за отопление, климатизация и производство на БГВ (битова гореща вода), с използване на ВЕИ (възстановяеми енергийни източници).

Продуктите и услугите предлагани от нас са комбинирани системи, базирани на оползотворяване енергията от: слънце, въздух, земя, вода и биомаса.

Основни енергоизточници за тези системи са:

  • Термопомпи въздух/вода;
  • Термопомпи вода/вода;
  • Термопомпи земя/вода;
  • Термопомпи слънце/вода;

 

Отоплителният сектор поема 40 % от енергията на Европа и термопомпата се явява много умно решение, с което:

  • Намалявате разходите за отопление до 80%;
  • Правите добра инвестиция, с най-кратка възвращаемост;
  • Ползвате околната среда за отопление през следващите десетилетия;
  • Опазвате климата и осигурявате здравословна околна среда за Вашите деца и внуци.

 

Постигнатия ефект от енергоспестяване и опазване на околната среда нарежда тези инсталации сред най-перспективните иновативни продукти за бита на 21 век, като същевременно за инвеститора се постига изключителен комфорт на най-добри цени, с най-висока ефективност и с най-ниски текущи разходи.

Нашият екип от професионалисти ще Ви бъде безкрайно благодарен, ако ни се доверите за решаване на Вашите енергийни потребности.

Приятен престой!

Управител: инж. Марян Петров