СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

 • Термично преобразуване
 • Осветление на сгради
 • Концентрирана слънчева енергия
 • Фотоволтаично преобразуване на слънчева енергия
 • Фотоволтаичните инсталации
СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
Caption

Слънчева термална система

 • Едно от най-интелигентните и ефикасни решения за произвеждане на топлина
 • Плоски колектори и Вакумно-тръбни колектори

Слънчеви колектори

 • Мощен и ефективен начин за производство на енергия
 • Висока енергийна ефективност и грижа за околната среда
 • Значително намаляване на разходите за електроенергия

Слънчева фотоволтаична система

 • Соларни панели за изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрически ток