СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ ЕНЕРГИЯТА ОТ ЗЕМЯТА

Термопомпа "вода/вода"

 

Внедрявяните от нас инсталации с използване на термопомпа вода/вода или земя/вода, представляват най-модерни и иновативни ситеми, с чиято помощ получавате целогодишно битова гореща вода, отопление и охлаждане на жилището или стопанската сграда при изключително занижени разходи.
Източник на енергия е Вашият собствен двор или сондаж, благодарение на което геотермалните системи са едни от най-ефективните и екологични решения, в които може да инвестирате и да спестите над 70 % от сметките за енергия.
 
Енергията  уловена от термопомпата може да бъде използвана за:
  • Отопление
  • Охлаждане
  • Битова гореща вода
  • Отопление на басейн
 
Като вътрешни топлообменници могат да се използват:
  • Ниско температурни радиатори
  • Вентилаторни конвектори
  • Системи за подово и стенно отопление и охлаждане
  • Други ниско температурни топлообменници
 
С нас "Алтернативната енергия"  вече не е алтернатива, а задължително изискване на бъдещето в новото строителство или съществуващите жилища.