СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗДУХА

Термопомпа "въздух/вода"

 

Предлаганите от нас инсталации с  използване на инверторни термопомпи въздух/вода, представляват иновационни системи, с чиято помощ занижавате разходите си за отопление на жилището и получавате битова гореща вода.
Използваната технология позволява системата да бъде свързана към всякаква форма на ниско температурно разпределение.
 
Термопомпата черпи безплатна енергия от атмосферата, след което я предава във вътрешната част на жилището, използвайки електроенергия за собственото си задвижване. Отдадената енергия в жилището е от 3 до 5 пъти повече от изразходваната.
 
Енергията уловена от термопомпата, може да бъде използвана за:
  • Отопление;
  • Охлаждане;
  • Битова гореща вода;
  • Отопление на басейн.
 
Като вътрешни топлообменници могат да се използват:
  • Ниско температурни радиатори;
  • Вентилаторни конвектори;
  • Системи за подово и стенно отопление и охлаждане;
  • Други ниско температурни топлообменници.
 
С нас "Алтернативната енергия"  вече не е алтернатива, а задължително изискване на бъдещето в новото строителство или съществуващите жилища.

VRV системи

 

Конвенционалните системи за климатизация разглеждат и третират сградата като едно цяло.
VRV е система за индивидуална, локална климатизация на всяко помещение в една сграда, която се реализира чрез постоянен и прецизен контрол на температурата в тези помещения.
Преносът на енергия при VRV системите се осъществява чрез газ - фреон, който е с много високи топлотехнически характеристики. Температурата в помещенията се регулира изключително прецизно с помощта на електронни, експанзионни вентили, които регулират дебита (обема) на фреона в диапазон от 2000 стъпки и поддържат зададената температура в помещението в рамките на - 0,5°С.
Основните предимства на VRV системите са:
- Висока енергийна ефективност - до 50% разлика в сравнение с конвенционалните системи за климатизация.
- Бърз и лесен монтаж.
- Компактни размери на климатичната техника – до 3 пъти по-малко необходима площ за тръбни трасета.
- Голямо разнообразие на типове вътрешни климатици по вид, предназначение и енергиен капацитет, което дава на архитекти и инвеститори изключителни възможности за индивидуален дизайн.
- Широк диапазон на приложение:
- Режим на охлаждане - до +46°С
- Режим на отопление - до -20°С.
- Лесна за адаптиране към промяна в архитектурата или размера и предназначението на помещенията в една сграда. VRV позволява разширение на капацитета на системата до 130% без промяна на външния агрегат. При VRV отпада необходимостта от машинно помещение в сутерена, помпени групи, резервоари, котелни инсталации. Външните агрегати са малки, компактни, безшумни и се разполагат на покрива на сградата.
- Лесна за управление и поддръжка. Допълнителните инвестиции за централен мониторинг и контрол на системата са несравнимо по-малки от тези при конвенционалните системи за климатизация.
 
VRV е високоефективна система за комфорт.
Тя не е предназначена за използване в индустриални проекти, промишлени производства и специфични приложения.

VRF системи

 

VRF - системите, (съкратено от Variable Refrigerant Flow), започват да се налагат като едно от най-добрите средства за климатизиране.
В буквален смисъл превода означава "променлив поток на фреон".
   По принцип са инверторен тип термопомпи на директно изпарение. За разлика от чилърите, към вътрешните тела директно достига фреон.
   Подходящи ситеми са, както  за големи сгради, така и за няколко помещения при предвидена централна многозонова климатизация.
   Могат да се инсталират до 64 броя вътрешни тела и до 3 броя външни, на разстояние до 100 метра между външното и вътрешното тяло и денивелация до 50 метра. Цялата система  има общо управление и обща фреонова тръбопроводна инсталация.
 
   Вътрешните тела могат да бъдат с различна мощност и различни типове - стенни, подови, касетъчни, канални и т.н.
Принципът на работа при изграждане на тритръбни системи позволява едновременна работа на различни вътрешни тела в различни режими - едни на охлаждане, а други на отопление.