СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ ЕНЕРГИЯТА ОТ БИОМАСА

Котли

 

Горелки

 

Камини

 

Генератори на топъл въздух