Описание

Възложител: "ХЕК" АД

Отоплителна инсталация работеща с дървесен чипс  за сушилни и дърводелски цех