Описание

Възложител:

Термопомпена инсталация "вода/вода" за отопление и охлаждане.
Слънчева инсталация.
Хидрофорна инсталация.
Възможност за охлаждане само със сондажна вода.
РЗП 750 м2.