Описание

Възложител: "Агромах" ЕООД

Хидрофорна инверторна инсталация, захранваща:Завод за бетонови изделия; Асфалтов център; Производствена база;
Капацитет 20м3/h.