Описание

Възложител: Частен инвеститор

Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода" и слънчева инсталация.

Отопление, охлаждане и битова гореща вода.