Описание

Възложител: Частен инвеститор

Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода", слънчева инсталация и камина с водна риза.

Отопление, охлаждане и битова гореща вода.