Описание

Възложител: Частен инвеститор

Комбинирана система от пелетен котел и слънчева инсталация.
Отопление и битова гореща вода.
Охлаждане с използване на сондажна вода и монтирани конвектори.