ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
Повече

   
ЗА НАС
    Уважаеми посетители!

    Добре дошли на нашата страница!

    Дружеството е инженерингова компания и работи в областта на отоплението и климатизацията от 1994 година.
    Основната ни дейност включва пълен инженеринг, консултиране, проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на енергоспестяващи и екологични системи за отопление, климатизация и производство на БГВ (битова гореща вода), с използване на ВЕИ (възстановяеми енергийни източници).
    Продуктите и услугите предлагани от нас са комбинирани системи, базирани на оползотворяване енергията от: слънце, въздух, земя, вода и биомаса.
    Основни енергоизточници за тези системи са:
  • Термопомпи въздух/вода;
  • Термопомпи вода/вода;
  • Термопомпи земя/вода;
  • Термопомпи слънце/вода.
Отоплителният сектор поема 40 % от енергията на Европа и термопомпата се явява много умно решение, с което:
  • Намалявате разходите за отопление до 80 %;
  • Правите добра инвестиция, с най-кратка възвращаемост;
  • Ползвате  околната среда за отопление през следващите десетилетия;
  • Опазвате климата и осигурявате здравословна околна среда за Вашите деца и внуци.
    Постигнатия ефект от енергоспестяване и опазване на околната среда нарежда тези инсталации сред най-перспективните иновативни продукти за бита на 21 век, като същевременно за инвеститора се постига изключителен комфорт на най-добри цени, с най-висока ефективност и с най-ниски текущи разходи.
    Нашият екип от професионалисти ще Ви бъде безкрайно благодарен, ако ни се доверите за решаване на Вашите енергийни потребности.
  
    Приятен престой!
   Управител:  инж. Марян Петров