Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации
Въведение

Слънчевите отоплително-водни системи са технологии, чрез които всеки може да спести пари от сметките си за топла вода. Слънчевият калектор е патентован през 1891 год. в Балтимор, САЩ. През 1900 год. 30% от домакинствата на САЩ, използват слънчеви инсталации за загряване на вода. Усъвършенстването на колектора и развитието на слънчевите технологии, винаги е предшествано от енергийни кризи, а в последните десетилетия и екологични катастрофи.

Отговор на повече от въпросите, които ни задават клиенти може да намерите по-долу.

Съдържание:

    o    Какво представлява слънчевата отоплително-водна ситема?
    o    Каква е разликата между плоските и вакуум-тръбни колектори?
    o    От каква слънчева система се нуждая?
    o    Колко ще спестявам?
    o    Трябва ли да променя навиците си?
    o    Колко струва слънчевата ситема?
    o    Предлага ли правителството някакви финансови облекчения?
    o    Как да финасирам изграждането на слънчева инсталация?
    o    Какъв вид слънчеви колектори да купя?
    o    Какво друго приложение имат слънчевите колектори?
    o    Каква е подходящата ориентация на колектора?
    o    Кой ще ми я инсталира?
    o    Как да запазя системата от замръзване?
    o    Как да запазя системата от прегряване?
    o    Надежни ли са слънчевите системи?

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече