Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Трябва ли да променя навиците си? 

Не! Слънчевите системи се инсталират винаги с допълнителен източник на догряване. Той осигурява топла вода, в случай на изразходването й или неслънчев ден, така че винаги да имате в бойлера готова за ползване вода. Все пак доброто разпределение на консумацията би довело до намалено използване на допълнителният източник за догряване.

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече