Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Колко ще спестявам?

Месечните спестявания зависят от количеството топла вода, която ще изразходвате, обема на бойлера и цената на традиционната енергия, която използвате за догряване на водата. За четиричленно семейство, изразходваната вода е около 240 литра на ден, което прави средно 3900 kw/h за година или 758,00 лв. за година, при цена на ел. енергията от 0,19 лв./kw/h.
Една добре проектирана система осигурява около 70% "слънчев принос", или спестяване 530 лв. на година. Тук не отчитаме инфлация и нарастване на цените.


  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече