Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Каква е разликата между плоските и вакуум-тръбни колектори?

Основния елемент на слънчевата система е колектора.
Съществуват много видове колектори, но най-разпространени са плоските и вакуум-тръбните.
Плоски колектори могат да бъдат произведени от различни материали, като мед, алуминий, желязо или пластмаса.
Обикновено имат черна повърхност, боядисана или селективна (нанесена по електро-химичен път или изпаряване във вакуум). Ефективността на селективният колектор е от 30% до 40% по-голяма отколкото на неселктивният. Селективната повърхност има по-висок коефициент на поглъщане на лъчите и по-слабо собствено излъчване при нагряване.
Вакуум-тръбните колектори имат абсорбери, които са монтирани в стъклена тръба, от която е евакуиран въздуха и е създаден вакуум. Като при плоските колектори, слънчевата енергия загрява течността в абсорбера и се трансформира към битовата вода. Съществуват два метода на този процес:
1.    Интегрирана в абсорбера топлинна тръба, трансферира полезната топлина, като използва принципи, известни в хладилната техника-изпарение на топлоносителя при ниски температури и кондензиране на парите в кондензори, контактуващи с вградени в колектора топлообменници. Това е най-ефективният пренос на топлинна енергия.
2.    Топлоносителят циркулира в медни тръби, които са вградени в абсорбера по подобие на плоските колектори.
3.    СРС тръба в тръба. Тук вакуумът е между две стъклени тръби, а за абсорбер служи метализираната вътрешна стъклена тръба.
Основната разлика между плоските и вакуум-тръбните колектори е в изолацията им от околната среда, която при вакуумните е най-добра. Ефективността на вакуумните колектори е около 60% по-голяма от тази на селективните. През зимата при студено и слънчево време, вакуумните колектори се покриват със скреж и лед, така че в много случаи не оправдават очакванията за успешна работа при зимни условия.

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече