Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Надежни ли са слънчевите системи?

При добър подбор и изпълнение, живота на една слънчева инсталация е повече от 20 години. Контролерите, помпите и други електрически компоненти, както и бойлерите се нуждаят от някакъв сервиз и подмяна в рамките на 10 годишен период. Тъй като конвенциалните бойлери имат същия живот, то цената за подмяната им не се счита за присъща на слънчевата система. При затворена система на две години е необходима проверка и сертифициране на баланс вентилите, а през активният сезон трябва да се наблюдава налягането на флуида в колекторния кръг.
Нормалната поддръжка включва проверка на изолациите на тръбите, монтажа на колекторите на покрива, работата на помпата, датчиците и управлението.
Важно е да изискате от инсталатора да Ви монтира контролер със светлинна индикация, така че винаги да е ясно дали системата работи.

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече