Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Как да запазя системата от прегряване?

Този въпрос касае всички слънчеви колектори. Най-добре е колектора като мощност да е съобразен със средната консумация от потребителя или да има топлинен буфер, като басейн например. Но това не винаги е възможно и затова се налага да се предвиди такава ситуация и решение на проблема.
Има два принципа за решаване:
  • Топлината трябва да се отвежда вън от системата. Този вариант е широко използван към момента. Технически това се решава чрез използване на студената вода във водопровода или с малък водно/въздушен калорифер. Второто решение е за предпочитане поради високата цена на питейната вода. Цената на мини калорифер е около 180  лв. и все повече навлиза в практиката.
  • Системата трябва да спре да генерира топлина. Тъй като технически е неудачно в такива случаи слънчевият колектор да се покрива, за да се предпази от слънчевата светлина, то той се изпразва временно от циркулиращият в него флуид. За предпочитане е първият вариант, защото той предпазва колектора от повреда вследствие на високите температури (след като е открит). Водещите фирми в отрасъла вече предлагат покривала и системи с тях, които се управляват дистанционно.

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече