Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Как да запазя системата от замръзване?

В света са разпространени много подходи за предпазване на системата от замръзване. В България най-популярен е изпозването на пропилен-гликолна смес с вода. Системата като вид трябва да е изпълнена така, че да осъществява индиректен контакт между работният (слънчев) флуид с битовата вода посредством топлообменник. Последният може да бъде вграден в бойлера или изнесен- пластинчат  или  хидравличен  разделител.

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече