Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Кой ще ми я инсталира?

Желателно е монтажа да се извърши от специализирана фирма с обучени инсталатори на слънчеви водогрейни системи. Сравнете цени, ефективност, поддръжка и сервиз, репутация и референции на фирмата, гаранции. Поискайте на фирмата списък с предишни клиенти и ако е възможно говорете с тях. Дали системата им осигурява достатъчно топла вода? Има ли проблеми като замръзване при предишни студени зими? Как е реагирал доставчика или инсталатора при нужда от сервиз и на време ли е отстранил проблемите?

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече