Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Какво друго приложение имат слънчевите колектори?

В последно време все повече се налагат комбинирани отоплителни системи, използващи високо технологични продукти на водещи фирми в областта. Това дава възможност слънчевите инсталации освен за битова гореща вода да се използват в помощ на отоплението, отопляване на басейни и осигуряване на гореща вода за производствени процеси, както и за оранжерийната и за други индустрии.

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече