Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
Често задавани въпроси за слънчевите инсталации

Какво представлява слънчевата отоплително-водна система?

Слънчевите инсталации използват слънчевата, вместо традиционните източници на енергия за загряване на вода за битови нужди, отопление на жилища, басейни и т.н.

В България се изпозват три типа слънчеви системи: помпени; интегриран колектор-бойлер и термо-сифонни.
При помпените системи битовата вода или антифризна смес циркулира между бойлера и колекторите.
В интегрираният колектор-бойлер, потребната топла вода се загрява "проточно" в колектора и се доставя до точката на използване с помощта на налягането на водопроводната инсталация.
Термо-сифонната слънчева система се състои от бойлер , който е монтиран над колектора. Затоплената вода в колектора, по гравитачен път се издига до бойлера и го загрява.

Последните две системи са прости и не изискват помпи и контролери за управление, но за климата в нашата страна не са подходящи (освен за летните месеци).

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА