ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Повече информация за използваните от нас термопомпи въздух/вода,

може да намерите на:


             Принцип на работа
             Принципни схеми
             Термопомпен бойлер
             Термопомпи Daikin Altherma
             Често задавани въпроси
             Сравнение на разходите за отопление
 
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
Повече

   
Термопомпа "въздух/вода"

Предлаганите от нас инсталации с  използване на инверторни термопомпи въздух/вода, представляват иновационни системи, с чиято помощ занижавате разходите си за отопление на жилището и получавате битова гореща вода.
Използваната технология позволява системата да бъде свързана към всякаква форма на ниско температурно разпределение.

Термопомпата черпи безплатна енергия от атмосферата, след което я предава във вътрешната част на жилището, използвайки електроенергия за собственото си задвижване. Отдадената енергия в жилището е от 3 до 5 пъти повече от изразходваната.

Енергията уловена от термопомпата, може да бъде използвана за:
  • Отопление;
  • Охлаждане;
  • Битова гореща вода;
  • Отопление на басейн.
Като вътрешни топлообменници могат да се използват:
  • Ниско температурни радиатори;
  • Вентилаторни конвектори;
  • Системи за подово и стенно отопление и охлаждане;
  • Други ниско температурни топлообменници.

С нас "Алтернативната енергия"  вече не е алтернатива, а задължително изискване на бъдещето в новото строителство или съществуващите жилища.