Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Тази технология прави този вид термопомпа атрактивна комбинация от класически слънчев панел и климатик, като ползва в максимална степен предимствата им, без да страда от техните недостатъци.
Използването на активни (термодинамични) слънчеви панели с директно изпарение е последно поколение в системите за усвояване на слънчева енергия. Те се характеризират с много висока степен на усвояване на слънчевата енергия и с възможност за добиване на топлина, независимо дали е слънчево, дъждовно, мъгливо или тъмно, при изключително висока ефективност. Така например СОР-а на системата достига стойност 7-8  при директно слънцегреене (т.е. за всеки 1 kw/h изразходвана ел. енергия в системата, на изхода се получават 7-8 kw/h топлина).
  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече

   
Термопомпа "слънце/вода"

Термопомпа "слънце/вода" извлича топлинната енергия от слънцето чрез термодинамичен панел, където става изпарение на фреона.
Енергията се пренася по фреоновия тръбопровод до вътрешен топлообменник - фреон/вода.
Отоплителните тела могат да бъдат: лъчисто-подово или лъчисто-стенно отопление; конвектори; радиатори или лири със завишена топлообменна повърхност.

Прилагането на директно изпарение в слънчевият панел прави възможно използването на съоръжението 24 часа, 365 дни в годината.
Облекчения монтаж и липсата на необходимост от кладенци, полагане на подземни тръби или натоварваня на покривните конструкции, както и работата при всякакви външни условия без опасност от ниски или високи температури, прави икономически изгодна и удобна тази термопомпа.

С нас "Алтернативната енергия"  вече не е алтернатива, а задължително изискване на бъдещето в новото строителство или съществуващите жилища.