ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
Термопомпа "вода/вода"


Внедрявяните от нас инсталации с използване на термопомпа вода/вода или земя/вода, представляват най-модерни и иновативни ситеми, с чиято помощ получавате целогодишно битова гореща вода, отопление и охлаждане на жилището или стопанската сграда при изключително занижени разходи.
Източник на енергия е Вашият собствен двор или сондаж, благодарение на което геотермалните системи са едни от най-ефективните и екологични решения, в които може да инвестирате и да спестите над 70 % от сметките за енергия.
Енергията  уловена от термопомпата може да бъде използвана за:
  • Отопление
  • Охлаждане
  • Битова гореща вода
  • Отопление на басейн
Като вътрешни топлообменници могат да се използват:
  • Ниско температурни радиатори
  • Вентилаторни конвектори
  • Системи за подово и стенно отопление и охлаждане
  • Други ниско температурни топлообменници

С нас "Алтернативната енергия"  вече не е алтернатива, а задължително изискване на бъдещето в новото строителство или съществуващите жилища.

 
Повече информация за използваните от нас термопомпи "вода/вода", може да намерите на:

       Принцип на работа
       Принципни схеми
       Предимства и недостатъци на термопомпа вода/вода
       Сравнение на разходите за отопление
       Често задавани въпроси