ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
 
Принцип на работа

Термопомпата е устройство, което не произвежда топлина, а само я премества от среда с по-ниска температура към среда с по-висока температура при изразходване определено количество външна енергия. Термодинамически термопомпите са идентични с хладилните машини, разликата е в това, че получената топлина се използва, докато при хладилните машини тя се изхвърля.
Всяка термопомпа се състои от следните основни възли:
  • Компресор
  • Кондензатор
  • Регулиращ вентил
  • Изпарител
  • Съединителни медни тръби
  • Хладилен агент (фреон), който пренася топлината при промяна на агрегатното си състояние.
Компресорът, кондензаторът, регулиращият вентил и изпарителя са съединени с медни тръби (херметично), в които циркулира фреон и малко количество компресорно масло.
В процеса на работа на термопомпата се случва следното: на входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон с ниско налягане (3-5 атмосфери) и температура 7-12°С. Компресора засмуква фреона и го нагнетява до 15-25 атмосфери и температура 70-90°С (температура на нагретите пари). Преминава през топлообменника за БГВ като отдава част от топлината си и продължава към топлообменника (кондензатор). Там отдава топлината си на водата, като я загрява и се втечнява. На изхода на кондензатора фреонът вече е втечнен и е с температура 10-20°С. След това преминава през регулиращият вентил и отива в топлообменника (изпарителя), където се изпарява и отнема топлината от водата, като я охлажда. И отново същия път.
Този принцип лежи в основата на работа на всеки климатик, термопомпа, хладилник и е известен като "обратен цикъл на Карно". 

Принципа на работа на термопомпите вижте в следващите видео клипове: