ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
 
Предимства и недостатъци на термопомпа "вода/вода"

Предимства при използването на термопомпа "вода/вода":
       
 • От екологична гледна точка - няма замърсяване и се използва възобновяем източник на енергия (топлината на земята или подпочвената вода);
 • Не сте зависими от околната температура както при използването на климатик. Получавате винаги едно и също количество топлина или студ независимо дали външната температура е -25°C или +45°C. Подпочвената вода е с температура от 10 до 14°C целогодишно;
 • Много лесна и удобна експлоатация. Във всяко отделно помещение може да се поддържа зададена температура (чрез радиатори с термоглави или конвектори, на които задавате каква температура да подържат). Може да се отоплява или охлажда само едно помещение единствено с мощността необходима за него, която ще се отнема от буфера. Термопомпата в този случай ще работи кратко време и дълго време ще почива;
 • Много бързо затопляне или охлаждане на помещенията, ако са монтирани конвектори;
 • Може да се използва за многофамилни сгради, като на всеки етаж се монтира "Топло-студомер", за да се разделят точно разходите за електроенергия изразходвана от термопомпената система;
 • Винаги можете да коригирате температурата на затопляне или охлаждане на буфера, като по този начин може да регулирате COP-а на системата. Микропроцесорния термоконтролер се програмира с определен хистерезис за включване и изключване на термопомпата, като по този начин се увеличава престоя на термопомпата;
 • Независимо дали се отоплявате или охлаждате, винаги ще разполагате с битова гореща вода (около 55-85°C), ако имате монтиран бойлер със серпентина;
 • Към термопомпата се монтира задължително буфер с минимален обем 10 литра на kW. Термопомпата затопля или охлажда този буфер, като по този начин работи в по-добри режими. Отоплително-охладителната система, черпи топлина или студ от този буфер. Ако изключите част от отоплителните уреди (радиаторите, чрез кранове или кранове с термоглави или конвекторите са достигнали зададената температура в помещенията), термопомпата ще работи много кратко време, за да допълни топлинните загуби в тръбите и буфера, и по-дълго ще е в режим изчакване;
 • Термопомпената система има вграден "Авторестарт" и продължава автоматично работата си след инцидентно прекъсване на електрозахранването;
 • При вложена мощност 1 kW електроенергия ще получавате 4-5, че дори и 6 kW топлинна или охладителна мощност. Този коефициент зависи от температурата, която подържате в буфера на отоплително-охладителната система.
            
        
Недостатъци на термопомпа "вода/вода":
 • Цялата отоплително-охладителна система се захранва от един агрегат и при евентуална повреда в него помещенията остават без климатизация;
 • Ако имате вече изградена отоплителна система, трябва да увеличите нагревната площ на радиаторите за да получите по-висок "Коефициент на енергийна ефективност";
 • Ако желаете да имате и охлаждане, трябва да замените радиаторите с конвектори;
 • Трябва да се монтира буфер до термопомпата, който заема място.