ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
 
1. Пластинчат топлообменник
2. Термостатичен кран
3. Капилярен съд
4. Възвратен клапан
5. Воден филтър
6. Диференциален прекъсвач по налягане
7. Предпазен клапан
8. Обезвъздушител
9. Циркулационна помпа - 3 m3 /h
10. Автомат за допълване
11. Бойлер - акумулатор 100 л
12. Разширителен съд

Технологична схема на хидравличен модул
6. Зареждаща клапа
7. Филтър
8. Устройство за продухване
9. Обезопасяваща клапа
10. Отвор за налягане
1. Балансиращ вентил
2. Манометър
3. Термодатчик
4. Клапа за оттичане
5. Спирателен вентил
11. Помпа
12. Превключвател за поток
13. Байпасен вентил
Хидравлична схема
Принципни схеми
Хидравлична схема със земна серпентина
1. Предпазен клапан
2. Самопадащ клапан
3. Разширителен съд
4. Магнет вентил
5. Сферичен кран
6. Помпа
7. Авт. допълване
Режим зима - кран 1, 2, 3 - отворени
Режим лято - кран 4, 5, 6 - отворени
                      кран 7 - опция