Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Повече

   
  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Сравнение на разходите за отопление


Енергия от:
КПД на котела
Калоричност
kwh/кг.
Цени на
гориво в лв.
Специфична цена на топлинната енергия
1
Термопомпа вода/вода с СОР 4.60
90 %


0.041 лв./kwh
2
Термопомпа въздух/вода с СОР 3.74
90 %


0.046 лв./kwh
3
Климатик  с СОР 3.60
90 %


0.052 лв./kwh
4
Лигнитни въглища
70 %
3.72 kwh/кg
150 лв/тон
0.058лв./kwh
5
Дърва за огрев
70 %
3.14 kwh/кg
145.28 лв./тон
0.066лв./kwh
6
Дървесни пелети
88 %
4.88 kwh/кg
380.05 лв./тон
0.088лв./kwh
7
Природен газ
90 %
9.01 kwh/m3
804 лв./1000м3
0.099лв./kwh
8
Електроенергия
99 %
1.00 kwh
0.171 лв./kwh
0.172лв./kwh
9
Пропан бутан
90 %
12.80 kwh/кg
2101.56 лв./тон
0.182лв./kwh
10
Промишлен газьол
88 %
10.98 kwh/кg
1900.29 лв./тон
0.197лв./kwh
11
Дизелово гориво
88 %
11.63 kwh/кg
2057.41 лв./тон
0.201лв./kwh
 
Повече

   
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.