Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Сравнение между вакуумно-тръбни и плоски селективни колектори
Месец
Вакуумен тип
kwh/m2
Панелен тип
kwh/m2
Коефициент на
сравнение
януари
14.72
3.61
4.08
февруари
34.17
15.00
2.28
март
61.94
32.22
1.92
април
86.11
50.00
1.72
май
107.50
64.44
1.67
юни
109.17
67.50
1.62
юли
121.39
74.17
1.64
август
99.17
61.94
1.60
септември
66.67
39.72
1.68
октомври
45.28
23.33
1.94
ноември
18.61
6.39
2.91
декември
13.06
2.78
4.70
Средно годишно
777.77
441.11
1,76
  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече