ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
Повече

   
 
КАРТА НА САЙТА
Повече

   
НАЧАЛО

ЗА НАС

ПРОДУКТИ

УСЛУГИ

ПРОМОЦИИ

ОБЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

НОВИНИ

КОНТАКТИ

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

>>>  Карта на слънчевият потенциал на територията на България

>>>  Слънчева термална система
             Примерна схема на инсталация за битова гореща вода
             Примерна схема на бивалентна слънчева инсталация за битова гореща вода

        >>>  Слънчеви колектори
             Плосък слънчев колектор
             Вакуумен слънчев колектор

        >>>  Термосифонна система

        >>>  Слънчев концентратор

        >>>  Термопомпа "слънце/вода"

        >>>  Сравнение между вакуумно-тръбни и плоски селективни колектори  

        >>>  Често задавани въпроси
    
>>>  Слънчева фотоволтаична система

             Примерна схема на инсталация за битова гореща вода
             Примерна схема на бивалентна слънчева инсталация за битова гореща вода

        >>>  Слънчеви колектори
             Плосък слънчев колектор
             Вакуумен слънчев колектор

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗДУХА

>>>  Термопомпа "въздух/вода"
             Принцип на работа
             Принципна схема
             Термопомпен бойлер
             Термопомпи Daikin Altherma
             Често задавани въпроси
             Сравнение на разходите за отопление

>>>  VRV системи

>>>  VRF системи

>>>  ERQ системи
    
>>>  Климатици
             История
             Как е устроен климатика
             Как работи климатика
             Как да изберем климатик
             Видове климатици
             Продуктов каталог
             Типове климатици
             Сплит системи
             Стенен тип
             Мулти сплит
             Подов
             Таванно подов тип
             Колонен тип
             Касетъчен тип
             Канален
             Въздушни завеси
             URURU-SARARA
             Хиперинвертори
             Монтаж и сервиз
             Често задавани въпроси


СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ ЕНЕРГИЯТА ОТ ЗЕМЯТА

>>>  Термопомпа "вода/вода"
            Принцип на работа
            Принципна схема
            Предимства и недостатъци на термопомпа "вода/вода"
            Сравнение на разходите за отопление
            Често задавани въпроси

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИ ЕНЕРГИЯТА ОТ БИОМАСА

>>>  Котли

>>>  Горелки

>>>  Камини

>>>  Генератори на топъл въздух