ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
Повече

   
 
Обект
Възложител
Описание
Изображение       
Частен инвеститор
Термопомпена инсталация "вода/вода" за отопление и охлаждане.
Слънчева инсталация.
Хидрофорна инсталация.
Възможност за охлаждане само със сондажна вода.
РЗП 750 м2.


"Агенор Инвестмънт" ЕООД
Комбинирана отоплителна и слънчева система за: отопление; битова гореща вода; отопление на басейн и СПА център; Изградени: смукателна и нагнетателна инсталация; ВиК инсталации; камини.
РЗП 2000м2.
Инсталирана мощност 720 kw/h. 

"Агромах" ЕООД
Два броя хидрофорни инсталации.
Общ воден резервоар, захранван от три водоизточници.
Басейн и СПА център.
Термопомпена инсталация "вода/вода" за охлаждане, отопление и битова гореща вода.

"Агромах" ЕООД
Хидрофорна инсталация.
Термопомпена инсталация "вода/вода" за отопление и охлаждане.
Възможност за охлаждане само със сондажна вода.
РЗП 2050м2.  

"Агромах" ЕООД
Хидрофорна инверторна инсталация, захранваща:Завод за бетонови изделия; Асфалтов център; Производствена база;
Капацитет 20м3/h.

"Хотелски комплекс
гр. Банско"
"ПИ ЕМ АЙ" ООД
Хидрофорна инверторна инсталация, захранваща с питейна вода няколко хотела и апартаментни сгради.
Капацитет 120м3/h.

"Давидов и Боев Пропърти" ООД
Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода" и слънчева инсталация за отопление; охлаждане; битова гореща вода; отопление на басейн, СПА център и ресторант;
Смукателна и нагнетателна инсталация. Слънчевата инсталация освен за битова гореща вода се използва и за подпомагане на отоплението и затопляне на басейна.
РЗП 2100м3Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода" и слънчева инсталация.
Отопление, охлаждане и битова гореща вода.

Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода", слънчева инсталация и камина с водна риза.
Отопление, охлаждане и битова гореща вода.

Частен инвеститор
Комбинирана система от пелетен котел и слънчева инсталация.
Отопление и битова гореща вода.
Охлаждане с използване на сондажна вода и монтирани конвектори.

Частен инвеститор
Комбинирана система от пелетен котел, слънчева инсталация и  камина с водна риза на дърва.
Отопление и битова гореща вода.


Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода" и слънчева инсталация.
Отопление, охлаждане и битова гореща вода.
Частен инвеститор
Комбинирана слънчева и отоплителна инсталация с камина, с водна риза на дърва.
Отопление и битова гореща вода.


Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода", слънчева инсталация и камина с водна риза на дърва.
Отопление, охлаждане и битова гореща вода.


Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпа "въздух/вода" и слънчева инсталация.
Отопление, охлаждане и битова гореща вода.


Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпа "вода/вода" и слънчева инсталация.
Отопление, охлаждане и битова гореща вода.


Частен инвеститор
Термопомпена инсталация "вода-вода" за отопление и охлаждане.
Слънчева инсталация.
Хидрофорна инсталация.
Възможност за охлаждане само със сондажна вода.
РЗП 200м2


Частен инвеститор
Слънчева термална инсталация за затопляне на басейн.
Общо монтирани 240 броя вакуумни тръби.


Частен инвеститор
Термопомпена инсталация "вода-вода" за отопление, охлаждане, производство  на БГВ и затопляне на басейн.
Изграден буферен резервоар между термопомпата и сондажа за неколкократно използване на отработената вода до пълно изчерпване на енергийния ресурс.


Частен инвеститор
Комбинирана инсталация между пелетен котел за отопление, слънчева инсталация за производство на БГВ и охлаждане със сондажна вода.
РЗП 200м2


Частен инвеститор
Хибридна ОВК инсталация за отопление, охлаждане, производство на битова гореща вода и отопление на басейн.
Изпълнена с котел на биогориво (пелети), високоефективна термопомпа и слънчева инсталация.


ХЕК АД
Климатична инсталация за отопление и охлаждане на фирмени офиси, изпълнена с VRF система


Частен инвеститор
Комбинирана система от пелетен котел и  слънчева инсталация.
Отопление и битова гореща вода.


Частен инвеститор
Отоплителна инсталация и битова гореща вода, изпълнена с два броя газови котли.


Частен инвеститор
Комбинирана система от термопомпи "въздух/вода" и слънчева инсталация.
Отопление, охлаждане, битова гореща вода и подгряване на водата в басейна.


"ХЕК" АД
Отоплителна инсталация работеща с дървесен чипс  за сушилни и дърводелски цех