ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Повече

   
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
За и против климатици мултисплит система
(климатик с един външен агрегат и две или повече вътрешни тела)

Тук ще се опитаме да размишляваме върху предимствата и недостатъците на инверторните климатици мултисплит системи. Противно на всеобщо възприетото мнение, мултисплит климатиците не излизат по-евтино на клиента от съответния брой единични сплит системи климатици. Качествен марков мултисплит струва с 30 до 50% по-скъпо от климатизиране с отделни климатици. Допълнително се натоварва цената на климатичната мултисплит система от по-скъпата инсталация, защото най-често климатика мултисплит изисква по-дълги трасета. По-дългите трасета обикновенно са с по-грозен монтаж и проблемно извеждане на конденза. При повреда във външното тяло на климатика  спират работа всички вътрешни тела, т.е. нямаме климатизация във всички помещения.
НОВИНИ
Най-голямото предимство на климатичната мултисплит система е по-ниското минимално топлоотдаване и съответно по-добър комфорт от по-рядко включване и изключване на машината и съответно избягване на ефекта on/off при сравнително по-топло време в режим отопление.

Пример:
Daikin FTXS/RXS 25G (единичен сплит) - минимално топлоотдаване 1,3kW  при минимална консумация 0,31kW, при топлозагуби под 1,3kW в помещението, климатика изключва.
Daikin 2MXS52 и три броя вътрешни тела FTXS25G - минимално топлоотдаване 1,45kW при минимална консумация 0,32kW. Машината изключва при общи топлозагуби на трите помещения под 1,45 kW.

И в крайна сметка при всеки конкретен обект се преценяват всички за и против мултисплит системите с оглед на условията и финансовите възможности на клиента.
И другия недостатък на климатиците мултисплит система е, че при екстремни натоварвания/ при много ниски външни температури в режим отопление или много високи в режим охлаждане/мултисплита не може да отдаде мощноста, която отдават съответния брой единини сплитове.
С оглед на всичко написано дотук, логично възниква въпроса - защо тогава се произвеждат мултисплитовете?
Не можем да отречем и плюсовете на този тип климатици.
При ново строителство, когато има възможност предварително да се положат трасетата и да се изгради дренажна система мултисплит климатиците са удачен вариант, защото не натоварват фасадата с външни тела.
Когато имаме ограничение в ел. мощностите, мултисплит климатика също е по-добър избор.