Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Карта на слънчевият потенциал на територията на България

Осреднени стойности на дневното слънчево лъчение за България, kWh/м2/ден

август            - 88 % от дните
септември       - 73 % от дните
октомври        - 24 % от дните


април         - 52 % от дните
май            - 71 % от дните
юни            - 82 % от дните
юли            - 91 % от дните

  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече