ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
VRV

Конвенционалните системи за климатизация разглеждат и третират сградата като едно цяло.
VRV е система за индивидуална, локална климатизация на всяко помещение в една сграда, която се реализира чрез постоянен и прецизен контрол на температурата в тези помещения.
Преносът на енергия при VRV системите се осъществява чрез газ - фреон, който е с много високи топлотехнически характеристики. Температурата в помещенията се регулира изключително прецизно с помощта на електронни, експанзионни вентили, които регулират дебита (обема) на фреона в диапазон от 2000 стъпки и поддържат зададената температура в помещението в рамките на - 0,5°С.
Основните предимства на VRV системите са:
- Висока енергийна ефективност - до 50% разлика в сравнение с конвенционалните системи за климатизация.
- Бърз и лесен монтаж.
- Компактни размери на климатичната техника – до 3 пъти по-малко необходима площ за тръбни трасета.
- Голямо разнообразие на типове вътрешни климатици по вид, предназначение и енергиен капацитет, което дава на архитекти и инвеститори изключителни възможности за индивидуален дизайн.
- Широк диапазон на приложение:
- Режим на охлаждане - до +46°С
- Режим на отопление - до -20°С.
- Лесна за адаптиране към промяна в архитектурата или размера и
предназначението на помещенията в една сграда. VRV позволява разширение на капацитета на системата до 130% без промяна на външния агрегат. При VRV отпада необходимостта от машинно помещение в сутерена, помпени групи, резервоари, котелни инсталации. Външните агрегати са малки, компактни, безшумни и се разполагат на покрива на сградата.
- Лесна за управление и поддръжка. Допълнителните инвестиции за централен мониторинг и контрол на системата са несравнимо по-малки от тези при конвенционалните системи за климатизация.

VRV е високоефективна система за комфорт.
Тя не е предназначена за използване в индустриални проекти, промишлени производства и специфични приложения.
 
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
Повече