Безплатна енергия от слънцето!

Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.
На външната страна на атмосферата на Земята интензитетът на слънчевото лъчение е около 1 360 W/m2. Факторите водещи до намаляване енергията падаща върху повърхността на Земята водят до загуби от 10 % до 90 %.
За климатичните условия в България, при оползотворяване на слънчева енергия са гарантирани минимум 30 % снижаване разходите за отопление и минимум 80 % снижаване разходите за производство на битова гореща вода.
Нашата дейност е насочена към изграждане на термални слънчеви инсталации, осигуряващи гореща битова вода за домакинства, предприятия, хотели и за отопление на открити и закрити водни басейни. В услугата влиза цялостна консултация, проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване.   
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Повече

   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
       Съоръжения, оползотворяващи слънчева енергия

>>>  Карта на слънчевият потенциал на територията на България

>>>  Слънчева термална система
             Примерна схема на инсталация за битова гореща вода
             Примерна схема на бивалентна слънчева инсталация за битова гореща вода

        >>>  Слънчеви колектори
             Плосък слънчев колектор
             Вакуумен слънчев колектор

        >>>  Термосифонна система

        >>>  Слънчев концентратор

        >>>  Термопомпа "слънце/вода"

        >>>  Сравнение между вакуумно-тръбни и плоски селективни колектори  

        >>>  Често задавани въпроси

    
>>>  Слънчева фотоволтаична система