ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
Безплатна енергия от земята!

Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята).
Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea, а енергията, намираща се във водите се нарича хидротермална.
Достъпното количество от тази енергия е 5,9 пъти повече от общата нужда от енергия на населението на земята.
Тази енергия се оползотворява с използването на геотермални и хидротермални термопомпи (наричани още земносвързани и водносвързани термопомпи). Това решение при сегашното развитие на техниката и технологиите е най-доброто за отопление и климатизация.
Нашият екип предлага пълен инженеринг по внедряване на термопомпи "вода/вода", в това число консултации, проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз.   
Повече

   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Геотермална термопомпа
Хидротермална термопомпа
Повече

   
      Съоръжения, оползотворяващи енергията от земята

       Термопомпа "вода/вода"
       Принцип на работа
       Принципна схема
       Предимства и недостатъци на термопомпа "вода/вода"
       Сравнение на разходите за отопление
       Често задавани въпроси

      Съоръжения оползотворяващи енергия от биомаса
       Котли
       Горелки
       Камини
       Генератори на топъл въздух