Безплатна енергия от въздуха!

Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен , възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.
Едно от най-иновативните и най-масово технологично решение за отопление и климатизация за битови и търговски приложения е използване енергията на въздуха - наречена аеротермална.
Нашата дейност е насочена към пълен инженеринг по внедряване на термопомпи "въздух/вода" и климатични инсталации, в това число консултации, проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване.   
Слънцето е източник на живот за целия свят, доставяйки слънчева енергия годишно, повече от 1 000 000 000 000 000 MWh, което отговаря на 5 милиона тона въглища и е около 20 000 пъти повече от общото потребление на енергия в света.     
Повече

   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Повече

   
  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
      Съоръжения, оползотворяващи енергията от въздуха

        >>>  Термопомпа "въздух/вода"
             Принцип на работа
             Принципна схема
             Термопомпен бойлер
             Термопомпи Daikin Altherma
             Често задавани въпроси
             Сравнение на разходите за отопление

        >>>  VRV системи

       >>>  VRF системи

       >>>  ERQ системи
    
        >>>  Климатици
             История
             Как е устроен климатика
             Как работи климатика
             Как да изберем климатик
             Видове климатици
             Продуктов каталог
             Типове климатици
             Сплит системи
             Стенен тип
             Мулти сплит
             Подов
             Таванно подов тип
             Колонен тип
             Касетъчен тип
             Канален
             Въздушни завеси
             URURU-SARARA
             Хиперинвертори
             Монтаж и сервиз
             Често задавани въпроси